ท่องเที่ยว

Life of Pakabara

ปากบารา ธรรมชาติงดงาม ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ แหล่งส่งออกอ

Read More

บรรยากาศน้ำทะเลลง ที่ชายหาดปากบารา (แหลมเต๊ะปัน)

บรรยากาศน้ำทะเลลง ที่ชายหาดปากบารา (แหลมเต๊ะปัน) ชมบรรย

Read More

ภาพถ่ายมุมสูงถ่ายจากโดรน วิวบรรยากาศหมู่บ้านปากบาราและท่าเทียบเรือชาวประมง

วิวหมู่บ้านปากบารา ภาพถ่ายมุมสูงถ่ายจากโดรน วิวบรรยากาศ

Read More